Međunarodna konferencija ”Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe”

Međunarodna konferencija ”Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe” održat će se 23. i 24. rujna 2020. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o završnoj konferenciji projekta Hrvatske zaklade za znanost “Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške monarhije u jugoslavensku državu” voditeljice prof. dr. sc. Iskre Iveljić. Konferencija će biti održana u mješovitom obliku s dijelom izlaganja uživo i dijelom preko video-konferencijskog sustava Microsoft Teams.

Programska knjižica

Konferenciju je moguće pratiti uživo u D7 ili putem video veze. Ako ste zainteresirani za potonje, molimo vas da se javite na jednu od sljedećih adresa: ntomaseg@ffzg.hr ili bjankovi@ffzg.hr.

Izvori i odjeci:


Međunarodna konferencija ”Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe”

http://historiografija.hr/?p=22740


Fotografije s konferencije:


Project The Transition of Croatian Elites from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav State

Project meeting with the consultant Pieter M. Judson held at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb on 15 April 2019

Each member shortly presented his/her activities during the second project year. Since Željko Dugac and Miha Preinfalk were not able to attend the meeting, they had beforehand presented their reports to the consultant in writing.

Iskra Iveljić delivered a paper „Spannungsverhältnis zwischen Nationalismus und Multikulturalismus in Banalkroatien im 19. Jahrhundert“ and wrote a text with the same title to be published in the collection of essays. She delivered two papers on Croatian-Hungarian Compromise (Vienna, Zagreb). She researched in Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Vienna and wrote an article on nobility in Croatia and Slavonia after 1918. She also held several public lectures on the transition of the Croatian nobility after 1918.

Žarko Lazarević researched in Arhiv Jugoslavije in Belgrade and established two databases of articles on financial data. He also wrote a text on the Slovenian economic elite, namely the Tönnies family.

Ida Ograjšek Gorenjak researched in the archive and library in Sarajevo. She delivered a paper at a conference in Warsaw, „Little Alliance with Big Ambitions: Little Entente of Women“ and wrote a text in English to be published in the conference proceedings.

Branimir Janković presented a paper at a conference in Amsterdam, “Caught in Transition: Historians between the Habsburg Empire and the New Yugoslav State” and wrote a text on historians in transition.

Nikola Tomašegović presented a paper at a conference in Amsterdam „Politics and Literature of Fin-de-Siecle Yugoslavism: the Croatian Youth Movement“. He wrote a text on the political ideas of the Progressive Youth in Croatia and published a text on the International Statistical Congress (1853-1876).

Božena Vranješ-Šoljan carried out research in Staatsarchiv and Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Vienna, as well as the Croatian State Archives in Zagreb. She wrote a text on the Croatian county prefects (župani) in transition from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav State.

Mark Cornwall delivered papers at conferences in Belfast and London on the transition of Croatian lawyers to the Yugoslav State. He also wrote a text „Lawyers and their transition out of the Habsburg Empire: A case study of Croatia“.

Željko Dugac researched at the University archive in Vienna and Institute for the history of medicine Josephinum, University of Vienna. He wrote two texts: “Physicians as collectors of folk medicine records in Bosnia and Herzegovina at the end of the 19th and in the early 20th century” and “Cooperation in the Field of Public Health and Medicine: Instances of Expert and Knowledge Mobility between Vienna, Zagreb and the Far East”. He delivered three papers „Professionalization and Institutionalization of the History of Medicine in Croatia”, „Rockefeller Foundation, Health Education and Mraclin“, „Transfers of Scientific Ideas and Experiences Austria – Croatia – China: Dr. Julius Tandler and Dr. Andrija Štampar“.

Miha Preinfalk continued his research on the nobility in Slovenia until 1918, and expanded his research into the period after the end of the First World War. He presented the results of the research at two conferences. The first entitled “Milestones and History. A Great History through the Eyes of a Small Man” organized by the Association of Historical Societies in September 2018, presented the fate of some noblemen who lived through the Second World War in Slovenia. Most of them were exiled and expropriated after the war, some individuals lost their lives, only a handful remained, mostly older individuals, women and children. The second conference entitled “Slovenian breakup in 1918” was held in October 2018 and was organized by the Slovenska matica. Miha Preinfalk presented what the year 1918 brought to the nobility in Slovenia, and compared their fate with the fate of other members of Habsburg nobility, found in various newly born nation-states.

The biggest problem in the research of nobility in Slovenia in the 20th century is the lack of primary sources. The nobility that remained in Slovenia after 1918 withdrew into the background, into the private sphere, and was therefore almost never seen in the public, and the sources that reveal their private life are extremely rare and scarce. It is therefore necessary to make comparisons with other newly born countries, which is not entirely appropriate, given that each of these countries had a specific political and social situation.

Iskra Iveljić, Željko Dugac, Branimir Janković and Ida Ograjšek Gorenjak delivered lectures at the Doctoral Study of Modern and Contemporary History in the European Context of the Department of History of the Faculty of Philosophy within the elective course „The Transition of Croatian Elites from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav State“, led by of Iskra Iveljić, in February 2019.

In the following discussion with the consultant guidelines for further research and activities were defined.

Project members should conclude their research, articulate final results and, when possible, draw comparisons with other countries of the region. Major goals of the final project year should encompass dissemination, the most important being the organisation of the international conference in Zagreb Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe. Finally, extended summary of research results in English will be available on the project website.

Javna predavanja članova projekta

 

Iskra Iveljić održala je u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine javno predavanje o plemstvu Hrvatske i Slavonije u 19. i 20. stoljeću koje je izravno povezano sa njezinom istraživačkom dionicom na projektu o tranziciji hrvatskih elita.

 

U nastavku donosimo pozivnicu i opis predavanja:

 

Hrvatski plemićki zbor

 

 

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u Zagrebu, Teslina ulica 13/1 koje će održati

 

prof. dr. ISKRA IVELJIĆ

 

pod naslovom

 

Plemstvo Hrvatske i Slavonije u 19. i 20. stoljeću

 

U predavanju se ukratko prikazuje struktura, te društvena, politička i kulturna uloga hrvatsko-slavonskog plemstva od kasnog 18. do 20. stoljeća, kao i njegov odnos prema nacionalnom pitanju i modernizaciji.

U navedenom razdoblju plemstvo su zahvatile velike promjene, započete nakon ukidanja staleškog društva i feudalizma 1848. godine. Plemstvo potom od kasnog 19. stoljeća sve teže održava korak s usponom moderne građanske elite, napose u ekonomskom pogledu. Tranzicija u jugoslavensku državu 1918. godine dovela ga je u izuzetno tešku situaciju jer je u novoj državi načelno tretirano kao neprijateljski element te je u procesu agrarne reforme od 1919. izgubilo dio svojih zemljoposjeda. Usprkos tome, nemali dio plemstva uspio je do 1945. održati barem dio svojih zemljoposjeda nastojeći njegovati i svoju tipičnu kulturu svakodnevnog života.

 

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

 

 

 

Izvor: http://www.plemstvo.hr/

 

 

Branimir Janković održao je u petak, 30. studenoga 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu javno predavanje o povjesničarima i stvaranju Jugoslavije 1918. godine, tematici koja je direktno vezana uz njegovo istraživanje u sklopu HRZZ projekta.

 

U nastavku je pozivnica i sažetak predavanja:

 

 

Predavanja i rasprava „Što nakon 1. prosinca 1918.? Jugoslavija kao proces“

 

Krajem studenog i početkom prosinca na različite se načine (ne) obilježava stota obljetnica stvaranja Jugoslavije. Pritom prevladava isticanje 1918. kao „prijelomne“ i „sudbonosne“ godine, određene krajem Prvog svjetskog rata, raspadom Austro-Ugarske Monarhije i – u njihovoj sjeni – stvaranjem jugoslavenske države. Nasuprot tome, dva predavanja razmotrit će stvaranje Jugoslavije kao dugotrajniji proces iz perspektive dvije profesionalne zajednice koje su bile izravno uključene – na dijelom komplementarne, a dijelom suprotstavljene načine – u artikuliranje ideje Jugoslavije i sâmo stvaranje južnoslavenske države. Upućujući na povezanost intelektualaca uopće, a u ovim konkretnim slučajevima članova znanstvene zajednice, s različitim političkim projektima, dr. sc. Branimir Janković osvrnut će se na ulogu povjesničara, a dr. sc. Vedran Duančić na ulogu geografa u procesu stvaranja Jugoslavije u razdoblju prije i nakon 1. prosinca 1918. godine.

 

Petak, 30. studenoga 2018., 10h

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dvorana A-102

 

Program je organiziran u sklopu projekta „Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu“ kojega financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Izvor:

http://www.historiografija.hr/?p=12499

http://www.historiografija.hr/wp-content/uploads/2018/11/Sto-nakon-1.-prosinca-1918.pdf