Inicijalni sastanak za drugu godinu projekta

 

U petak, 4. svibnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održan je inicijalni projektni sastanak početkom druge projekte godine na kojem je bila većina članova i članica projekta.

Na sastanku su sudjelovali Iskra Iveljić (voditeljica projekta), Pieter Judson (konzultant), Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Miha Preinfalk, Ida Ograjšek Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović. Na sastanak su bili spriječeni doći Božena Vranješ-Šoljan i Željko Dugac.

Na sastanku je najprije voditeljica projekta Iskra Iveljić općenito predstavila aktivnosti u prvoj godini projekta, a zatim su Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Miha Preinfalk, Ida Ograjšek Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović iznijeli svoja istraživanja koja su proveli tijekom te godine. Istraživanja i otvorena pitanja komentirao je konzultant Pieter Judson, o čemu su diskutirali i svi prisutni na sastanku, davajući pojedinačne sugestije. Judson je komentirao i sugerirao određene naslove za izabranu bibliografiju i njezinu analizu (Selected Bibliography & Analysis of selected bibliography, http://croelite.ffzg.unizg.hr/?p=164).

Na temelju primjedbi konzultanta Pietera Judsona bibliografija 1. godine dopunjena je radovima sljedećih autora: Deborah Coen, Jan Surman, Waltraud Heindl, Heidrun Zettelbauer, Gabriella Hauch, Diethild Hüchtker, Fabio Giomi David F. Good, Margarete Grandner, Mary Jo Maynes, John Deak. Konzultant je također upozorio kako bi valjalo u okviru mogućnosti uzeti u obzir sudbinu hrvatskih stručnjaka angažiranih u ostalim zemljama Habsburške Monarhije, poglavito u Bosni i Hercegovini te barem utvrditi jesu li se u znatnijoj mjeri vratili u Hrvatsku nakon 1918. Konzultant je također napomenuo da bi bilo zanimljivo istražiti je li stara imperijalna statistička znanost (npr. Wolfgang Goederle) imala utjecaja na način na koji su statističke kategorije bile shvaćane u Jugoslaviji. No, na sastanku je istaknuto kako bi to značilo dodatno istraživanje, te da ne bi bilo realno očekivati rezultate u sklopu ovog projekta ali da svakako o tim pitanjima valja voditi računa u daljim istraživanjima.

U završnom dijelu sastanka voditeljica projekta Iskra Iveljić govorila je o planovima za drugu projektnu godinu, o čemu su zatim pojedinačno govorili i sudionici sastanka.

U nastavku donosimo dio fotografija s projektnog sastanka.