Sudjelovanja članova projekta na međunarodnim konferencijama

 

Mark Cornwall sudjelovao je 4-7. travnja 2018. godine u Belfastu na međunarodnoj konferenciji  12th European Social Science History Conference s izlaganjem na temu “Croatian Lawyers and their Transition out of the Habsburg Empire”.

https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-belfast-2018

 

Iskra Iveljić imala je izlaganje na temu „Spannungsverhältnis zwischen Nationalismus und Multikulturalismus in Banalkroatien im 19. Jahrhundert“ na međunarodnoj konferenciji Mehrsprachigkeit in Imperien/Multilingualism in Empires koja se u sklopu istraživačkog projekta HRZZ ”Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” održala 20. i 21. travnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

http://postimpnarrative.ffzg.unizg.hr/index.php/konferencija-visejezicnost-u-imperijima/

 

 

(Iskra Iveljić / prezentacija)

 

Željko Dugac održao je 9. lipnja 2018. u Mariboru izlaganje “Profesionalizacija i institucionalizacija povijesti medicine u Hrvatskoj” na međunarodnom znanstvenom skupu 50-letnica Medikohistorične sekcije Slovenskega zdravniškega društva.

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/dogodki/Lists/test/Attachments/3895/PROGRAM%20SLOVESNOSTI%20OB%2050%20letnici%20MHS%20SZD.pdf

 

Ida Ograjšek Gorenjak imala je izlaganje “Ženska strana zagrebačkog sveučilišta” na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2018. Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. Društvo, kultura, svakodnevica koji je održan u Zagrebu 14.-16. rujna 2018. godine.

http://www.historiografija.hr/wp-content/uploads/2018/09/Desnicini-susreti-2018-programska-knjizica-1.pdf

(Ida Ograjšek Gorenjak / prezentacija)

 

Nikola Tomašegović sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji Cultural mobilization: Cultural consciousness-raising and national movements in Europe and the world koja se održavala u Amsterdamu od 19. do 22. rujna 2018. s izlaganjem na temu “Politics and Literature of Fin de Siècle Yugoslavism: the Croatian Youth Movement (1895-1903)“.

https://spinnet.eu/CMS/UPLOAD/ConferenceBooklet-online.pdf

 

(Nikola Tomašegović / prezentacija)

 

Željko Dugac  održao je predavanje “Rockefellerova zaklada, zdravstveno prosvjećivanje i Mraclin” na znanstvenom skupu Selo Mraclin i Andrija Štampar – susret lokalnog i globalnog održanog u Mraclinu 20. rujna 2018. godine.

http://info.hazu.hr/upload/File/2018-3/Andrija-%C5%A0tampar-bro%C5%A1ura-WEB-(1).pdf

 

Miha Preinfalk sudjelovao je na znanstvenom skupu Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka (39. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije 2018) održanom u Ljubljani 27. i 28. rujna 2018. godine s izlaganjem “»Vedno sem bila slovenskemu življenju naklonjena …« Usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej”

http://zzds.si/wp-content/uploads/2018/09/Mejniki-in-zgodovina_zbornik_povzetkov_39.zbor_finalna.pdf

 

Miha Preinfalk sudjelovao je na znanstvenom simpoziju Slovenski prelom 1918 održanoj u Ljubljani 24. i 25. listopada 2018. godine s izlaganjem „Leto 1918 in plemstvo na Slovenskem“.

http://www.slovenska-matica.si/events/znanstveni-simpozij-slovenski-prelom-1918/

 

Iskra Iveljić je 26. listopada 2018. u Zagrebu na okruglom stolu o irskom plemstvu u Hrvatskoj – Round table “Irish Nobility in Croatia (18th-20th Century)” – održala izlaganje “Everyday Life of the Kavanagh-Ballyane Family in Mali Tabor and Graz”.

Održan okrugli stol “Irish Nobility in Croatia (18th-20th Century)”

 

Ida Ograjšek Gorenjak imala je 27-29. listopada 2018. na međunarodnoj konferenciji Gender and the State izlažući (zajedno s Marijanom Kardum) na temu „Little alliance with big ambitions: Little Entente of Women“.

https://kartografieobcosci.uw.edu.pl/index.php/2018/10/22/konferencja-miedzynarodowa-plec-a-panstwo-sto-lat-walki-o-rownouprawnienie-w-europie-srodkowo-wschodniej-international-conference-gender-and-the-state/

 

Iskra Iveljić izlagala je na temu “Hrvatsko-ugarska nagodba kao okvir modernizacije u Hrvatskoj i Slavoniji” na međunarodnom znanstvenom skupu “Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost” održanom 8. i 9. studenog 2018. godine u Zagrebu.

http://info.hazu.hr/upload/File/2018-3/U-HAZU-skup-o-Hrvatsko-ugarskoj-nagodni_8.11-poziv.pdf

 

Iskra Iveljić sudjelovala je s izlaganjem “Ungarisch-Kroatischer Ausgleich im Spannungsverhältnis zwischen dem politischen Pragmatismus und den nationalen Bestrebungen” na međunarodnom simpoziju 150 Jahre: Ungarisch-Kroatischer Ausgleich/Hrvatsko-ugarska nagodba/horvát-magyar kiegyezés održanom 14. studenog 2018. godine na Sveučilištu u Beču.

http://www.volksgruppen.org/index.php?id=120

(Iskra Iveljić / prezentacija)

 

Branimir Janković sudjelovao je od 15. do 17. studenog 2018. u Amsterdamu na međunarodnoj konferenciji Making of the Humanities VII  na kojoj je održao izlaganje „Caught in Transition: Historians between the Habsburg Empire and the New Yugoslav State“.

http://www.historyofhumanities.org/2018/11/02/final-program-moh7/

 

Željko Dugac održao je izlaganje “Transferi znanstvenih ideja i iskustava Austrija – Hrvatska – Kina: dr. Julius Tandler i dr. Andrija Štampar” na međunarodnom znanstvenom skupu Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu koji je održan u Osijeku 23-25. studenog 2018. godine.

26. Znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, 2018.