Javna predavanja članova projekta

 

Iskra Iveljić održala je u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine javno predavanje o plemstvu Hrvatske i Slavonije u 19. i 20. stoljeću koje je izravno povezano sa njezinom istraživačkom dionicom na projektu o tranziciji hrvatskih elita.

 

U nastavku donosimo pozivnicu i opis predavanja:

 

Hrvatski plemićki zbor

 

 

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u Zagrebu, Teslina ulica 13/1 koje će održati

 

prof. dr. ISKRA IVELJIĆ

 

pod naslovom

 

Plemstvo Hrvatske i Slavonije u 19. i 20. stoljeću

 

U predavanju se ukratko prikazuje struktura, te društvena, politička i kulturna uloga hrvatsko-slavonskog plemstva od kasnog 18. do 20. stoljeća, kao i njegov odnos prema nacionalnom pitanju i modernizaciji.

U navedenom razdoblju plemstvo su zahvatile velike promjene, započete nakon ukidanja staleškog društva i feudalizma 1848. godine. Plemstvo potom od kasnog 19. stoljeća sve teže održava korak s usponom moderne građanske elite, napose u ekonomskom pogledu. Tranzicija u jugoslavensku državu 1918. godine dovela ga je u izuzetno tešku situaciju jer je u novoj državi načelno tretirano kao neprijateljski element te je u procesu agrarne reforme od 1919. izgubilo dio svojih zemljoposjeda. Usprkos tome, nemali dio plemstva uspio je do 1945. održati barem dio svojih zemljoposjeda nastojeći njegovati i svoju tipičnu kulturu svakodnevnog života.

 

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

 

 

 

Izvor: http://www.plemstvo.hr/

 

 

Branimir Janković održao je u petak, 30. studenoga 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu javno predavanje o povjesničarima i stvaranju Jugoslavije 1918. godine, tematici koja je direktno vezana uz njegovo istraživanje u sklopu HRZZ projekta.

 

U nastavku je pozivnica i sažetak predavanja:

 

 

Predavanja i rasprava „Što nakon 1. prosinca 1918.? Jugoslavija kao proces“

 

Krajem studenog i početkom prosinca na različite se načine (ne) obilježava stota obljetnica stvaranja Jugoslavije. Pritom prevladava isticanje 1918. kao „prijelomne“ i „sudbonosne“ godine, određene krajem Prvog svjetskog rata, raspadom Austro-Ugarske Monarhije i – u njihovoj sjeni – stvaranjem jugoslavenske države. Nasuprot tome, dva predavanja razmotrit će stvaranje Jugoslavije kao dugotrajniji proces iz perspektive dvije profesionalne zajednice koje su bile izravno uključene – na dijelom komplementarne, a dijelom suprotstavljene načine – u artikuliranje ideje Jugoslavije i sâmo stvaranje južnoslavenske države. Upućujući na povezanost intelektualaca uopće, a u ovim konkretnim slučajevima članova znanstvene zajednice, s različitim političkim projektima, dr. sc. Branimir Janković osvrnut će se na ulogu povjesničara, a dr. sc. Vedran Duančić na ulogu geografa u procesu stvaranja Jugoslavije u razdoblju prije i nakon 1. prosinca 1918. godine.

 

Petak, 30. studenoga 2018., 10h

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dvorana A-102

 

Program je organiziran u sklopu projekta „Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu“ kojega financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Izvor:

http://www.historiografija.hr/?p=12499

http://www.historiografija.hr/wp-content/uploads/2018/11/Sto-nakon-1.-prosinca-1918.pdf