Javna predavanja članova projekta

 

Iskra Iveljić održala je u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine javno predavanje o plemstvu Hrvatske i Slavonije u 19. i 20. stoljeću koje je izravno povezano sa njezinom istraživačkom dionicom na projektu o tranziciji hrvatskih elita.

 

U nastavku donosimo pozivnicu i opis predavanja:

 

Hrvatski plemićki zbor

 

 

Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje:

u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. u 18 i 30 sati

u naše prostorije u Zagrebu, Teslina ulica 13/1 koje će održati

 

prof. dr. ISKRA IVELJIĆ

 

pod naslovom

 

Plemstvo Hrvatske i Slavonije u 19. i 20. stoljeću

 

U predavanju se ukratko prikazuje struktura, te društvena, politička i kulturna uloga hrvatsko-slavonskog plemstva od kasnog 18. do 20. stoljeća, kao i njegov odnos prema nacionalnom pitanju i modernizaciji.

U navedenom razdoblju plemstvo su zahvatile velike promjene, započete nakon ukidanja staleškog društva i feudalizma 1848. godine. Plemstvo potom od kasnog 19. stoljeća sve teže održava korak s usponom moderne građanske elite, napose u ekonomskom pogledu. Tranzicija u jugoslavensku državu 1918. godine dovela ga je u izuzetno tešku situaciju jer je u novoj državi načelno tretirano kao neprijateljski element te je u procesu agrarne reforme od 1919. izgubilo dio svojih zemljoposjeda. Usprkos tome, nemali dio plemstva uspio je do 1945. održati barem dio svojih zemljoposjeda nastojeći njegovati i svoju tipičnu kulturu svakodnevnog života.

 

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati

 

 

 

Izvor: http://www.plemstvo.hr/

 

 

Branimir Janković održao je u petak, 30. studenoga 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu javno predavanje o povjesničarima i stvaranju Jugoslavije 1918. godine, tematici koja je direktno vezana uz njegovo istraživanje u sklopu HRZZ projekta.

 

U nastavku je pozivnica i sažetak predavanja:

 

 

Predavanja i rasprava „Što nakon 1. prosinca 1918.? Jugoslavija kao proces“

 

Krajem studenog i početkom prosinca na različite se načine (ne) obilježava stota obljetnica stvaranja Jugoslavije. Pritom prevladava isticanje 1918. kao „prijelomne“ i „sudbonosne“ godine, određene krajem Prvog svjetskog rata, raspadom Austro-Ugarske Monarhije i – u njihovoj sjeni – stvaranjem jugoslavenske države. Nasuprot tome, dva predavanja razmotrit će stvaranje Jugoslavije kao dugotrajniji proces iz perspektive dvije profesionalne zajednice koje su bile izravno uključene – na dijelom komplementarne, a dijelom suprotstavljene načine – u artikuliranje ideje Jugoslavije i sâmo stvaranje južnoslavenske države. Upućujući na povezanost intelektualaca uopće, a u ovim konkretnim slučajevima članova znanstvene zajednice, s različitim političkim projektima, dr. sc. Branimir Janković osvrnut će se na ulogu povjesničara, a dr. sc. Vedran Duančić na ulogu geografa u procesu stvaranja Jugoslavije u razdoblju prije i nakon 1. prosinca 1918. godine.

 

Petak, 30. studenoga 2018., 10h

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dvorana A-102

 

Program je organiziran u sklopu projekta „Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu“ kojega financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Izvor:

http://www.historiografija.hr/?p=12499

http://www.historiografija.hr/wp-content/uploads/2018/11/Sto-nakon-1.-prosinca-1918.pdf

 

Sudjelovanja članova projekta na međunarodnim konferencijama

 

Mark Cornwall sudjelovao je 4-7. travnja 2018. godine u Belfastu na međunarodnoj konferenciji  12th European Social Science History Conference s izlaganjem na temu “Croatian Lawyers and their Transition out of the Habsburg Empire”.

https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-belfast-2018

 

Iskra Iveljić imala je izlaganje na temu „Spannungsverhältnis zwischen Nationalismus und Multikulturalismus in Banalkroatien im 19. Jahrhundert“ na međunarodnoj konferenciji Mehrsprachigkeit in Imperien/Multilingualism in Empires koja se u sklopu istraživačkog projekta HRZZ ”Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” održala 20. i 21. travnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

http://postimpnarrative.ffzg.unizg.hr/index.php/konferencija-visejezicnost-u-imperijima/

 

 

(Iskra Iveljić / prezentacija)

 

Željko Dugac održao je 9. lipnja 2018. u Mariboru izlaganje “Profesionalizacija i institucionalizacija povijesti medicine u Hrvatskoj” na međunarodnom znanstvenom skupu 50-letnica Medikohistorične sekcije Slovenskega zdravniškega društva.

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/dogodki/Lists/test/Attachments/3895/PROGRAM%20SLOVESNOSTI%20OB%2050%20letnici%20MHS%20SZD.pdf

 

Ida Ograjšek Gorenjak imala je izlaganje “Ženska strana zagrebačkog sveučilišta” na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2018. Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. Društvo, kultura, svakodnevica koji je održan u Zagrebu 14.-16. rujna 2018. godine.

http://www.historiografija.hr/wp-content/uploads/2018/09/Desnicini-susreti-2018-programska-knjizica-1.pdf

(Ida Ograjšek Gorenjak / prezentacija)

 

Nikola Tomašegović sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji Cultural mobilization: Cultural consciousness-raising and national movements in Europe and the world koja se održavala u Amsterdamu od 19. do 22. rujna 2018. s izlaganjem na temu “Politics and Literature of Fin de Siècle Yugoslavism: the Croatian Youth Movement (1895-1903)“.

https://spinnet.eu/CMS/UPLOAD/ConferenceBooklet-online.pdf

 

(Nikola Tomašegović / prezentacija)

 

Željko Dugac  održao je predavanje “Rockefellerova zaklada, zdravstveno prosvjećivanje i Mraclin” na znanstvenom skupu Selo Mraclin i Andrija Štampar – susret lokalnog i globalnog održanog u Mraclinu 20. rujna 2018. godine.

http://info.hazu.hr/upload/File/2018-3/Andrija-%C5%A0tampar-bro%C5%A1ura-WEB-(1).pdf

 

Miha Preinfalk sudjelovao je na znanstvenom skupu Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka (39. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije 2018) održanom u Ljubljani 27. i 28. rujna 2018. godine s izlaganjem “»Vedno sem bila slovenskemu življenju naklonjena …« Usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej”

http://zzds.si/wp-content/uploads/2018/09/Mejniki-in-zgodovina_zbornik_povzetkov_39.zbor_finalna.pdf

 

Miha Preinfalk sudjelovao je na znanstvenom simpoziju Slovenski prelom 1918 održanoj u Ljubljani 24. i 25. listopada 2018. godine s izlaganjem „Leto 1918 in plemstvo na Slovenskem“.

http://www.slovenska-matica.si/events/znanstveni-simpozij-slovenski-prelom-1918/

 

Iskra Iveljić je 26. listopada 2018. u Zagrebu na okruglom stolu o irskom plemstvu u Hrvatskoj – Round table “Irish Nobility in Croatia (18th-20th Century)” – održala izlaganje “Everyday Life of the Kavanagh-Ballyane Family in Mali Tabor and Graz”.

Održan okrugli stol “Irish Nobility in Croatia (18th-20th Century)”

 

Ida Ograjšek Gorenjak imala je 27-29. listopada 2018. na međunarodnoj konferenciji Gender and the State izlažući (zajedno s Marijanom Kardum) na temu „Little alliance with big ambitions: Little Entente of Women“.

https://kartografieobcosci.uw.edu.pl/index.php/2018/10/22/konferencja-miedzynarodowa-plec-a-panstwo-sto-lat-walki-o-rownouprawnienie-w-europie-srodkowo-wschodniej-international-conference-gender-and-the-state/

 

Iskra Iveljić izlagala je na temu “Hrvatsko-ugarska nagodba kao okvir modernizacije u Hrvatskoj i Slavoniji” na međunarodnom znanstvenom skupu “Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost” održanom 8. i 9. studenog 2018. godine u Zagrebu.

http://info.hazu.hr/upload/File/2018-3/U-HAZU-skup-o-Hrvatsko-ugarskoj-nagodni_8.11-poziv.pdf

 

Iskra Iveljić sudjelovala je s izlaganjem “Ungarisch-Kroatischer Ausgleich im Spannungsverhältnis zwischen dem politischen Pragmatismus und den nationalen Bestrebungen” na međunarodnom simpoziju 150 Jahre: Ungarisch-Kroatischer Ausgleich/Hrvatsko-ugarska nagodba/horvát-magyar kiegyezés održanom 14. studenog 2018. godine na Sveučilištu u Beču.

http://www.volksgruppen.org/index.php?id=120

(Iskra Iveljić / prezentacija)

 

Branimir Janković sudjelovao je od 15. do 17. studenog 2018. u Amsterdamu na međunarodnoj konferenciji Making of the Humanities VII  na kojoj je održao izlaganje „Caught in Transition: Historians between the Habsburg Empire and the New Yugoslav State“.

http://www.historyofhumanities.org/2018/11/02/final-program-moh7/

 

Željko Dugac održao je izlaganje “Transferi znanstvenih ideja i iskustava Austrija – Hrvatska – Kina: dr. Julius Tandler i dr. Andrija Štampar” na međunarodnom znanstvenom skupu Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu koji je održan u Osijeku 23-25. studenog 2018. godine.

26. Znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, 2018.

 

Inicijalni sastanak za drugu godinu projekta

 

U petak, 4. svibnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održan je inicijalni projektni sastanak početkom druge projekte godine na kojem je bila većina članova i članica projekta.

Na sastanku su sudjelovali Iskra Iveljić (voditeljica projekta), Pieter Judson (konzultant), Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Miha Preinfalk, Ida Ograjšek Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović. Na sastanak su bili spriječeni doći Božena Vranješ-Šoljan i Željko Dugac.

Na sastanku je najprije voditeljica projekta Iskra Iveljić općenito predstavila aktivnosti u prvoj godini projekta, a zatim su Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Miha Preinfalk, Ida Ograjšek Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović iznijeli svoja istraživanja koja su proveli tijekom te godine. Istraživanja i otvorena pitanja komentirao je konzultant Pieter Judson, o čemu su diskutirali i svi prisutni na sastanku, davajući pojedinačne sugestije. Judson je komentirao i sugerirao određene naslove za izabranu bibliografiju i njezinu analizu (Selected Bibliography & Analysis of selected bibliography, http://croelite.ffzg.unizg.hr/?p=164).

Na temelju primjedbi konzultanta Pietera Judsona bibliografija 1. godine dopunjena je radovima sljedećih autora: Deborah Coen, Jan Surman, Waltraud Heindl, Heidrun Zettelbauer, Gabriella Hauch, Diethild Hüchtker, Fabio Giomi David F. Good, Margarete Grandner, Mary Jo Maynes, John Deak. Konzultant je također upozorio kako bi valjalo u okviru mogućnosti uzeti u obzir sudbinu hrvatskih stručnjaka angažiranih u ostalim zemljama Habsburške Monarhije, poglavito u Bosni i Hercegovini te barem utvrditi jesu li se u znatnijoj mjeri vratili u Hrvatsku nakon 1918. Konzultant je također napomenuo da bi bilo zanimljivo istražiti je li stara imperijalna statistička znanost (npr. Wolfgang Goederle) imala utjecaja na način na koji su statističke kategorije bile shvaćane u Jugoslaviji. No, na sastanku je istaknuto kako bi to značilo dodatno istraživanje, te da ne bi bilo realno očekivati rezultate u sklopu ovog projekta ali da svakako o tim pitanjima valja voditi računa u daljim istraživanjima.

U završnom dijelu sastanka voditeljica projekta Iskra Iveljić govorila je o planovima za drugu projektnu godinu, o čemu su zatim pojedinačno govorili i sudionici sastanka.

U nastavku donosimo dio fotografija s projektnog sastanka.