Sudjelovanja članova projekta na međunarodnim konferencijama

 

Mark Cornwall sudjelovao je 4-7. travnja 2018. godine u Belfastu na međunarodnoj konferenciji  12th European Social Science History Conference s izlaganjem na temu “Croatian Lawyers and their Transition out of the Habsburg Empire”.

https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-belfast-2018

 

Iskra Iveljić imala je izlaganje na temu „Spannungsverhältnis zwischen Nationalismus und Multikulturalismus in Banalkroatien im 19. Jahrhundert“ na međunarodnoj konferenciji Mehrsprachigkeit in Imperien/Multilingualism in Empires koja se u sklopu istraživačkog projekta HRZZ ”Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” održala 20. i 21. travnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

http://postimpnarrative.ffzg.unizg.hr/index.php/konferencija-visejezicnost-u-imperijima/

 

 

(Iskra Iveljić / prezentacija)

 

Željko Dugac održao je 9. lipnja 2018. u Mariboru izlaganje “Profesionalizacija i institucionalizacija povijesti medicine u Hrvatskoj” na međunarodnom znanstvenom skupu 50-letnica Medikohistorične sekcije Slovenskega zdravniškega društva.

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/dogodki/Lists/test/Attachments/3895/PROGRAM%20SLOVESNOSTI%20OB%2050%20letnici%20MHS%20SZD.pdf

 

Ida Ograjšek Gorenjak imala je izlaganje “Ženska strana zagrebačkog sveučilišta” na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2018. Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. Društvo, kultura, svakodnevica koji je održan u Zagrebu 14.-16. rujna 2018. godine.

http://www.historiografija.hr/wp-content/uploads/2018/09/Desnicini-susreti-2018-programska-knjizica-1.pdf

(Ida Ograjšek Gorenjak / prezentacija)

 

Nikola Tomašegović sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji Cultural mobilization: Cultural consciousness-raising and national movements in Europe and the world koja se održavala u Amsterdamu od 19. do 22. rujna 2018. s izlaganjem na temu “Politics and Literature of Fin de Siècle Yugoslavism: the Croatian Youth Movement (1895-1903)“.

https://spinnet.eu/CMS/UPLOAD/ConferenceBooklet-online.pdf

 

(Nikola Tomašegović / prezentacija)

 

Željko Dugac  održao je predavanje “Rockefellerova zaklada, zdravstveno prosvjećivanje i Mraclin” na znanstvenom skupu Selo Mraclin i Andrija Štampar – susret lokalnog i globalnog održanog u Mraclinu 20. rujna 2018. godine.

http://info.hazu.hr/upload/File/2018-3/Andrija-%C5%A0tampar-bro%C5%A1ura-WEB-(1).pdf

 

Miha Preinfalk sudjelovao je na znanstvenom skupu Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka (39. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije 2018) održanom u Ljubljani 27. i 28. rujna 2018. godine s izlaganjem “»Vedno sem bila slovenskemu življenju naklonjena …« Usoda visokega plemstva na Slovenskem med drugo svetovno vojno in po njej”

http://zzds.si/wp-content/uploads/2018/09/Mejniki-in-zgodovina_zbornik_povzetkov_39.zbor_finalna.pdf

 

Miha Preinfalk sudjelovao je na znanstvenom simpoziju Slovenski prelom 1918 održanoj u Ljubljani 24. i 25. listopada 2018. godine s izlaganjem „Leto 1918 in plemstvo na Slovenskem“.

http://www.slovenska-matica.si/events/znanstveni-simpozij-slovenski-prelom-1918/

 

Iskra Iveljić je 26. listopada 2018. u Zagrebu na okruglom stolu o irskom plemstvu u Hrvatskoj – Round table “Irish Nobility in Croatia (18th-20th Century)” – održala izlaganje “Everyday Life of the Kavanagh-Ballyane Family in Mali Tabor and Graz”.

Održan okrugli stol “Irish Nobility in Croatia (18th-20th Century)”

 

Ida Ograjšek Gorenjak imala je 27-29. listopada 2018. na međunarodnoj konferenciji Gender and the State izlažući (zajedno s Marijanom Kardum) na temu „Little alliance with big ambitions: Little Entente of Women“.

https://kartografieobcosci.uw.edu.pl/index.php/2018/10/22/konferencja-miedzynarodowa-plec-a-panstwo-sto-lat-walki-o-rownouprawnienie-w-europie-srodkowo-wschodniej-international-conference-gender-and-the-state/

 

Iskra Iveljić izlagala je na temu “Hrvatsko-ugarska nagodba kao okvir modernizacije u Hrvatskoj i Slavoniji” na međunarodnom znanstvenom skupu “Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost” održanom 8. i 9. studenog 2018. godine u Zagrebu.

http://info.hazu.hr/upload/File/2018-3/U-HAZU-skup-o-Hrvatsko-ugarskoj-nagodni_8.11-poziv.pdf

 

Iskra Iveljić sudjelovala je s izlaganjem “Ungarisch-Kroatischer Ausgleich im Spannungsverhältnis zwischen dem politischen Pragmatismus und den nationalen Bestrebungen” na međunarodnom simpoziju 150 Jahre: Ungarisch-Kroatischer Ausgleich/Hrvatsko-ugarska nagodba/horvát-magyar kiegyezés održanom 14. studenog 2018. godine na Sveučilištu u Beču.

http://www.volksgruppen.org/index.php?id=120

(Iskra Iveljić / prezentacija)

 

Branimir Janković sudjelovao je od 15. do 17. studenog 2018. u Amsterdamu na međunarodnoj konferenciji Making of the Humanities VII  na kojoj je održao izlaganje „Caught in Transition: Historians between the Habsburg Empire and the New Yugoslav State“.

http://www.historyofhumanities.org/2018/11/02/final-program-moh7/

 

Željko Dugac održao je izlaganje “Transferi znanstvenih ideja i iskustava Austrija – Hrvatska – Kina: dr. Julius Tandler i dr. Andrija Štampar” na međunarodnom znanstvenom skupu Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu koji je održan u Osijeku 23-25. studenog 2018. godine.

26. Znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, 2018.

 

Inicijalni sastanak za drugu godinu projekta

 

U petak, 4. svibnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održan je inicijalni projektni sastanak početkom druge projekte godine na kojem je bila većina članova i članica projekta.

Na sastanku su sudjelovali Iskra Iveljić (voditeljica projekta), Pieter Judson (konzultant), Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Miha Preinfalk, Ida Ograjšek Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović. Na sastanak su bili spriječeni doći Božena Vranješ-Šoljan i Željko Dugac.

Na sastanku je najprije voditeljica projekta Iskra Iveljić općenito predstavila aktivnosti u prvoj godini projekta, a zatim su Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Miha Preinfalk, Ida Ograjšek Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović iznijeli svoja istraživanja koja su proveli tijekom te godine. Istraživanja i otvorena pitanja komentirao je konzultant Pieter Judson, o čemu su diskutirali i svi prisutni na sastanku, davajući pojedinačne sugestije. Judson je komentirao i sugerirao određene naslove za izabranu bibliografiju i njezinu analizu (Selected Bibliography & Analysis of selected bibliography, http://croelite.ffzg.unizg.hr/?p=164).

Na temelju primjedbi konzultanta Pietera Judsona bibliografija 1. godine dopunjena je radovima sljedećih autora: Deborah Coen, Jan Surman, Waltraud Heindl, Heidrun Zettelbauer, Gabriella Hauch, Diethild Hüchtker, Fabio Giomi David F. Good, Margarete Grandner, Mary Jo Maynes, John Deak. Konzultant je također upozorio kako bi valjalo u okviru mogućnosti uzeti u obzir sudbinu hrvatskih stručnjaka angažiranih u ostalim zemljama Habsburške Monarhije, poglavito u Bosni i Hercegovini te barem utvrditi jesu li se u znatnijoj mjeri vratili u Hrvatsku nakon 1918. Konzultant je također napomenuo da bi bilo zanimljivo istražiti je li stara imperijalna statistička znanost (npr. Wolfgang Goederle) imala utjecaja na način na koji su statističke kategorije bile shvaćane u Jugoslaviji. No, na sastanku je istaknuto kako bi to značilo dodatno istraživanje, te da ne bi bilo realno očekivati rezultate u sklopu ovog projekta ali da svakako o tim pitanjima valja voditi računa u daljim istraživanjima.

U završnom dijelu sastanka voditeljica projekta Iskra Iveljić govorila je o planovima za drugu projektnu godinu, o čemu su zatim pojedinačno govorili i sudionici sastanka.

U nastavku donosimo dio fotografija s projektnog sastanka.

 

Selected Bibliography & Analysis of selected bibliography

The Transition of Croatian Elites from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav State

Selected Bibliography

Bibliography (pdf)

Updated: December, 2020

Analysis of selected bibliography

Analysis  (pdf)

Bibliography has been expanded mostly on the basis of remarks of the consultant Pieter Judson, with texts of the following authors and editors: Deborah Coen, Jan Surman, Waltraud Heindl, Heidrun Zettelbauer, Gabriella Hauch, Diethild Hüchtker, Fabio Giomi David F. Good, Margarete Grandner, Mary Jo Maynes, John Deak, Bojan Baskar.

Bibliography has also been updated with the most recent articles and books. Of course, in such a short period of time it is not possible to notice any major trends upon which the bibliography-analysis could be substantially renewed, but in regard to the historiography on Croatian and Yugoslav history, it is perhaps worth noticing that there are still opposing views and interpretations (e.g. Branka Prpa, Dragan Markovina, Stipe Kljajić). The big theme of the fall of the legacy of the Habsburg Monarchy is still in the focus of many researchers (e.g. quite recently Embers of Empire.., Paul Miller, Claire Morelon eds; the European  project Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe https://cordis.europa.eu/project/rcn/213495_en.html).

When it comes to the specific themes of the Croatian elites and their transition from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav state, the transition itself is still very poorly taken into consideration, but there is an interest in the history of nobility, mostly in individual families (e.g. Danijel Jelaš et. al. eds; Anamarija Kučan et al. eds) but also synthetical works (e.g. Daniel Lalić), or the ones that deal with the transition of nobility (Iskra Iveljić, Miha Preinfalk). One can still notice the overall shortage of works on other parts of elites that are the subject of our project, especially economic elite.