Održan prvi projektni sastanak

 

Nakon predstavljanja knjiga P. Judsona The Habsburg Empire. A New History i M. Cornwalla i J. P. Newmana Sacrifice and Rebirth. The Legacy of the Last Habsburg War održan je prvi sastanak članova projekta Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu.

 

Na sastanku – koji je bio u petak, 24. ožujka 2017. u 11.15 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – sudjelovali su Pieter Judson, Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Iskra Iveljić, Božena Vranješ-Šoljan, Ida Ograjšek Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović. Zbog službenih putovanja bili su spriječeni Miha Preinfalk i Željko Dugac.

 

Sastanak je vodila Iskra Iveljić, voditeljica projekta. Najprije su dogovoreni oblici komunikacije između članova, a zatim način rada na prvom projektnom zadatku – izradi bibliografije relevantne literature o (hrvatskim) elitama. Članovi projekta će naime raditi na onim dijelovima bibliografije koji su vezani uz njihove pojedinačne teme. Upute za izradu bibliografije već su poslane svim suradnicima projekta. Rad na bibliografiji uključivat će dakako i analizu postojeće literature. Nakon toga je raspravljano o određenim specifičnostima prostornog, vremenskog i metodološkog okvira projekta koje su se u međuvremenu iskristalizirale prilikom započetog rada na detaljnijem koncipiranju i pripremi pojedinih istraživanja.

 

Članovi projekta prva će istraživanja većinom usmjeriti prema pojedinačnim studijama slučaja, dok će se dio članova koji se već bavio projektnom tematikom dodatno usredotočiti na pripremu sintetiziranja i kompariranja izabrane problematike. Naglašeno je da, iako je u fokusu hrvatska elita (što je naznačeno i u naslovu projekta), to ne treba shvatiti kao etničku odrednicu koja se isključivo odnosi na Hrvate već dakako i na različite etničke skupine na hrvatskom prostoru. Osim toga, poseban naglasak projekta bit će na komparaciji sa slovenskom i drugim elitama u međuratnoj Jugoslaviji te dakako, što je moguće više, i s međunarodnim elitama.

 

Suradnici projekta će redovito obavještavati voditeljicu projekta o provedenim istraživanjima, prijavljenim sudjelovanjima na konferencijama i drugim radnim aktivnostima. Objedinjene informacije voditeljica će periodički upućivati konzultantu projekta.

 

Voditeljica projekta spomenula je interes za suradnju Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu s obzirom na zajedničku tematiku Habsburške Monarhije i njezinog nasljeđa.

 

Nakon prvog projektnog sastanka održano je javno predstavljanje projekta.

 

 

Leave a Reply