Održano javno predstavljanje projekta

U petak, 24. ožujka 2017. u 11.45 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održano je javno predstavljanje projekta Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu.

 

U predstavljanju projekta sudjelovali su Iskra Iveljić (voditeljica projekta), Pieter Judson (konzultant) i suradnici projekta Mark Cornwall, Žarko Lazarević, Božena Vranješ-Šoljan, Ida Ograjšek Gorenjak, Branimir Janković i Nikola Tomašegović.

 

Prezentaciju projekta započela je Iskra Iveljić ukratko govoreći o temi i ciljevima projekta. Zatim je predstavila suradnike i obavijestila o prvim projektnim aktivnostima. Nakon toga su sami sudionici kratko izložili vlastite tematske dionice projekta i konkretne istraživačke planove.

 

Podaci o projektu i članovima projekta projicirani su tijekom javnog predstavljanja na power-point prezentaciji, a zainteresirani su upućeni da prate redovito ažuriranu internetsku stranicu projekta. Na njoj je osim informacija o projektu i suradnicima dostupan i dio izlaganja s predstavljanja projekta (pod kategorijom Papers), što će se nadopunjivati s različitim tekstovima povodom provedenih istraživanja, prijavljenih izlaganja na konferencijama, sažetaka radova i sl.

 

Projekt Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu započeo je s radom 1. ožujka 2017. godine. U prvom mjesecu njegova odvijanja pokrenuta je internetska stranica projekta, pripremljen i održan prvi projektni sastanak suradnika iz Hrvatske, regije i inozemstva te održano javno predstavljanje projekta. Dogovoreni su oblici i dinamika komunikacije između voditeljice, konzultanta i članova projekta, definirani konkretni istraživački planovi u predstojećem razdoblju i započet rad na izradi bibliografije relevantne literature o (hrvatskim) elitama.

 

 

Leave a Reply